PÁR SLOV O NAŠÍ FIRMĚ :
 
Firam BAST - KL s.r.o. se zábývá kompletní projektovou a stavební činností :

  1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název, sídlo společnosti: BAST-KL s.r.o. Komenského 498, Novosedlice 417 31
DIČ: 210-250 43 102
IČO: 250 43 102
Zastoupení: Jiří Lichtenberg , jednatel
  Ing. Jiří Lichtenberg , jednatel
  Ing. Tomáš Lichtenberg, jednatel
   
   
Pojištění činnosti: pojištěno u ČRP ( kompletní pojištění činnosti )

  2. DOKLADY OVĚŘUJÍCÍ ZPŮSOBILOST
Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14482
Předmět podnikání: -provádění staveb, jejich změn a odstraňování
-projektová činnost ve výstavbě
-montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a
výroba rozvaděčů nízkého napětí
-projektování elektrických zařízení
-výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
-výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
-poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
-silniční motorová doprava nákladní

  3. ROZSAH NABÍDKY DODAVATELSKÉ ČINNOSTI
Nabízíme provádění staveb na klíč: zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení
vlastní realizace
zajištění kolaudace
předání stavby do užívaní

 

Zpět