KOMPLETNÍ PROJEKTOVÁ ČINNOST
     
Projekty v naší firmě vyhotovuje autorizovaný projektant ing. Jiří Lichtenberg

Součástí projektu jsou :

  -KOMPLETNÍ STAVEBNÍ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (STUDIE , ÚVODNÍ PROJEKT , DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ , REALIZAČNÍ (PROVÁDĚCÍ) DOKUMENTACE , DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ , ODBORNÁ POSOUZENÍ ZÁVAD STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ )
  -STAVEBNĚ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ (ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ , STAVEBNÍ POVOLENÍ , KOLAUDACE ,VYJÁDŘENÍ ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY)
 
 

 
     

 
   

 

 
   

Zpět